Zveřejněno: Čtvrtek, 28. Červen. 2012

Lyrika, Epika, Drama
(literární interpretace)

Všechny umělecké texty, a to jak zaznamenané písmem, tak i předávané ústně, můžeme rozdělit do tří základních uměleckých oblastí, které se také nazývají umělecké druhy: lyrika, epika a drama.

 

  • Lyrika je básnickým projevem, kterým básník – poeta vyjadřuje své pocity, nálady, citové i duševní stavy. Tyto projevy jsou obtížně zachytitelné a sdělitelné, a proto si lyrika již od počátku své existence vytváří svůj svébytný jazyk, který spočívá v pravidelném, rytmickém organizování řeči (verš, rytmus, sloka – viz slovníček pojmů). Lyrika od počátků svého vzniku (ve starověkém Řecku) byla spojována s hudbou (verše byly doprovázeny hrou na lyru).
  • Epika na rozdíl od lyriky vypráví vždy nějaký děj, událost. Může být psána v souvislém textu (próze) nebo ve verších.
  • Drama má podobně jako epika děj, avšak tento děj se uskutečňuje formou dialogů mezi jednotlivými postavami, případně monologů těchto postav. Děj se odvíjí okolo dramatického konfliktu.

Ke stažení:
Metodický list – LYRIKA- příloha, EPIKA – příloha , DRAMA – příloha

Metodický list – LYRIKA- příloha, EPIKA – příloha , DRAMA – příloha

zapsal Vondrák Martin