Zveřejněno: Úterý, 18. Prosinec. 2012

Kosmogonické mýty
(literární interpretace)

Žánr mýtu

 • Mýty, též báje vyprávějí příběhy o vzniku světa, bozích, slavných hrdinech a významných událostech.
 • Mýty se předávaly  ústně z  jedné generace do druhé, proto neexistují v jediné podobě,  ale  zůstávají nám zachovány  v řadě  příběhů zaznamenaných  různými autory.
 • Mýty uchovávaly v příbězích lidské zkušenosti, které v daném společenství sloužily jako vzory etického chování a jednání jednotlivců.
 • Soubor mýtů tvoří mytologii  daného společenství.
 • Mýty rozlišujeme podle původu jejich výskytu, např. mýty egyptské,  hebrejské, řecké, keltské, germánské, slovanské,  vikingské, indiánské, perské apod., nebo členíme mýty podle tématu – např. mýty hrdinské, kosmogonické (o stvoření světa) a mýty o bozích.

»» celý článek Metodický list – Kosmogonické mýty

zapsal Vondrák Martin


Zveřejněno: Sobota, 21. Duben. 2012

Keltské mýty
(literární interpretace)

Žánr mýtu

 • Mýtus z řeckého mythos (vypravování) je tradovaný příběh (např. o vzniku světa, o životě bohů a hrdinů nebo o slavných činech).
 • Mýtus nebo též báje vypráví posvátný příběh z počátků naší doby, který sloužil jako vzor pro lidské chování a byl vnímán jako absolutní pravda. Mýtus zaznamenává lidské zkušenosti v modelových, archetypálních příbězích. Je definován více filozoficky a religiózně než literárně.
 • Mýtus zůstává díky symbolickým významům, estetickým a etickým rozměrům trvale platný a zajišťuje danému společenství morální a kulturní ukotvení a stabilitu.
 • Mýtus pracuje s jinými strukturami než věda, např. historie. Místo historických postav zpodobňuje archetypy.
 • Historické postavy bývají poměřovány s mytickým vzorem, např. bývají historické postavy přirovnávány k určitému typu hrdiny.
 • Také historické události jsou často porovnávány mytickými kategoriemi, např. boj s netvorem, nepřátelství sourozenců.
 • Mýtus vychází z kolektivní paměti společnosti, která je nehistorická.  Základní mýty všech kultur světa jsou velmi podobné, narážíme v nich na stejné typy hrdinů, činů a událostí.
 • Nejpoužívanějšími a nejznámějšími archetypy jsou v naší kultuře postavy z řecké mytologie.

»» celý článek Metodický list – Keltské mýty

zapsal Vondrák Martin