Zveřejněno: Pondělí, 20. Únor. 2012

(přihlášky naleznete na konci tohoto příspěvku)

Pedagogická Fakulta Univerzity Hradec Králové
Vás zve na

DEN JAZYKŮ
29. 3. 2012

8.30–9.30 zahájení Dne jazyků, rozdělení účastníků do skupin
9.30–12.30 soutěž jednotlivých družstev v rámci Dne jazyků
10.00–11.00 metodický seminář pro učitele – spojeno s konferencí ke Čtenářské gramotnosti
12.30–13.30 vyhodnocení úkolů, vyhlášení výsledků »» celý článek Pozvánka na Den jazyků

zapsal Vondrák Martin


Zveřejněno: Čtvrtek, 27. Říjen. 2011

Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta

Univerzity Hradec Králové

ve spolupráci

s Českou pedagogickou společností

a Katedrou pedagogiky a psychologie PdF UHK

pořádá vědeckou konferenci

  „Gramotnost ve škole“

Cílem konference spolupořádané PdF UHK a ČPdS je pokusit se zodpovědět na aktuální otáz­ky, které jsou v současné české škole prioritní.

»» celý článek Konference Gramotnost ve škole

zapsal Víška Václav