Kontakty

Kontaktní spojení:

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta UHK

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
sídlo fakulty: Nám. svobody 301, Hradec Králové

tel.: 493 331 115, e-mail: ivana.hudcova@uhk.cz

Ivana Hudcová
koordinátorka projektů financovaných z ES


Katedra českého jazyka a literatury
sídlo: Hradecká 1227, 500 03 Hradec Králové

(odkaz)

Literární sekce:

doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
tel. 493 331 357; e-mail: alena.zachova@uhk.cz

Mgr. Petra Bubeníčková
tel. 493 331 356; e-mail: petra.bubenickova@uhk.cz

Jazyková sekce:

Mgr. Václav Víška, Ph.D.
tel: 493 331 355; e-mail: vaclav.viska@uhk.cz


Katedra slavistiky
sídlo: Hradecká 1227, 500 03 Hradec Králové

Ruskojazyčná sekce portálu (odkaz)

Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
telefon 493 331 360, email: elena.vasilyeva@uhk.cz

Mgr. Jakub Konečný
telefon 493 331 350, email: jakub.konecny.2@uhk.cz