Zveřejněno: Pátek, 10. května. 2013

Název materiálu:

Etiketa – zdvořilostní fráze

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj jazykové, řečové i komunikativní kompetence v ústním projevu. Je určen začátečníkům na SŠ. Tematicky je věnován zdvořilostním obratům, používaným při vyjádření následujících intencí: představení (seznámení), oslovení, pozvání, poděkování, prosba.

»» celý článek Etiketa – zdvořilostní fráze

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Čtvrtek, 28. března. 2013

Název materiálu:

Blahopřání

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj produktivní řečové dovednosti – ústního projevu. Obsahuje cvičení na rozvoj jazykové, řečové i komunikativní komunikaci. Žáci se seznámí s vazbami поздравлять кого с чем, желать кому чего (případně si je zopakují), naučí se ústně vyjadřovat přání a gratulace.

»» celý článek Blahopřání

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 25. února. 2013

Název materiálu:

Mobilní telefon – popis částí

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1/A2

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro výuku slovní zásoby týkající se mobilních telefonů. Základem materiálů jsou fotografie různých druhů mobilních telefonů. Kromě toho materiál rozvíjí ústní řeč jako produktivní řečovou činnost.

»» celý článek Mobilní telefon – popis částí

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: , )


Zveřejněno: Sobota, 19. ledna. 2013

Název materiálu:

O sobě

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj produktivní řečové dovednosti – ústního projevu. Pozornost je věnována jak práci s dialogickým, tak i monologickým textem. Tematicky se materiál dotýká osoby žáka a jeho rodiny. Rozvíjena je jazyková, řečová a zejména komunikativní kompetence.

»» celý článek O sobě

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )