Zveřejněno: Středa, 11. září. 2013

Název materiálu:

Začátek školního roku – prvního září

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj dvou druhů řečové činnosti – čtení a ústního projevu. Žáci se seznámí s některými reáliemi, které se vztahují k slavnostnímu zahájení nového školního roku (торжественная линейка, первый звонок a jiné). Materiál kromě jazykové, řečové a komunikativní kompetence rozvíjí materiál také kompetenci sociokulturní.

 

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Čtvrtek, 28. března. 2013

Název materiálu:

Moje velká rodina

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je vytvořen jako rozšiřující text k tématu rodina (popřípadě povolání).

»» celý článek Moje velká rodina

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Sobota, 02. března. 2013

Název materiálu:

Bajkal

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti – čtení s porozuměním. Je sestaven ze základního textu a několika cvičení, která jsou orientována na téma Bajkal. Žáci se seznámí se základními informacemi o Bajkalu.

»» celý článek Bajkal

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Úterý, 12. února. 2013

Název materiálu:

Mobilní telefon

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení s porozuměním. Obsahuje text v rozsahu cca 350 slov, který se týká mobilních telefonů. Motivační funkci plní předtextová cvičení, porozumění přečtenému textu pak zjišťují potextová cvičení. Rozvíjena je zejména jazyková kompetence, částečně však dochází také k rozvoji řečové a komunikativní kompetence.

»» celý článek Mobilní telefon

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 31. prosince. 2012

Název materiálu:

Obchod „Čaj a káva“ na Mjasnické

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál se vztahuje k tématu obchody a nákupy, tematicky je spojen s materiálem GUM. Oba tyto obchody patří zcela jistě k těm nejzajímavějším v Moskvě, což umožňuje vytvořit z těchto materiálů tematický blok. Materiál je zaměřen na rozvoj jak receptivní řečové dovednosti – čtení s porozuměním, tak i produktivní řečové dovednosti – ústního projevu. Kromě textu na čtení obsahuje také vzory dialogů, otázky a úkoly, které jsou určeny k rozvoji komunikativní kompetence žáků.

»» celý článek Obchod „Čaj a káva“ na Mjasnické

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Úterý, 25. září. 2012

Název materiálu:

GUM – Glavnyj universalnyj magazin

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na seznámení žáků s obchodním centrem „GUM“, které se nachází na Rudém náměstí v Moskvě. Obsahuje krátké představení tohoto objektu, fotografie a úkoly zaměřené na rozvoj čtení s porozuměním. Materiál slouží také k rozvoji funkční gramotnost žáků v oblasti práce s internetovými zdroji.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Úterý, 17. dubna. 2012

Název materiálu:

Máša a medvěd

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1, A2

Anotace materiálu:

Materiál je postaven na práci s adaptovaným textem ruské lidové pohádky „Máša a medvěd“ a je primárně zaměřen na rozvoj čtení s porozuměním. Současně však může sloužit jako podklad pro procvičování správné výslovnosti hlásek [ž] a [š]. Materiál má také komunikativní aspekt.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele, obrázky k materiálu (formát DOCX), aktualizováno 30.12.2013

 

 

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

 

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: , )


Zveřejněno: Sobota, 24. března. 2012

Název materiálu:

Nákupy – reklamní leták

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na práci se specifickou formou autentického textu – reklamním letákem. Dotýká se problematiky nákupů, potravin, vaření, jídla.

»» celý článek Nákupy – reklamní leták

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )