Zveřejněno: Pátek, 06. prosince. 2013

Hlavním cílem aktivity KA3 bylo vytvořit testovací materiály pro zjišťování úrovně funkční gramotnosti žáků na základních školách a na nižším stupni gymnázií. Vedlejším cílem pak bylo vytvoření metodické příručky a teoretického základu pro práci s chybou ve výuce cizích jazyků, která by napomohla učitelské veřejnosti lépe se orientovat v této oblasti.

Příloha: Hodnocení ve výuce cizích jazyků

zapsal Vondrák Martin


Zveřejněno: Pátek, 06. prosince. 2013

Testování dovednosti čtení s porozuměním, aspekty a způsoby možné kontroly získané dovednosti (KA3/8)

Testování čtenářské a funkční gramotnosti v oboru další cizí jazyk se specifikací německého jazyka jako dalšího cizího jazyka v rámci projektu.

Příloha: Testování čtenářské a funkční gramotnosti v oboru další cizí jazyk se specifikací německého jazyka jako dalšího cizího jazyka v rámci projektu.

zapsal Vondrák Martin