Čtení

Řečová činnost: Čtení

Učební materiály podle jazykové úrovně:

A1

Žák:

  • rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Zobrazit dostupné materiály

A2

Žák:

  • umí číst krátké jednoduché texty;
  • umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech;
  • rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Zobrazit dostupné materiály

B1

Žák:

  • rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci;
  • rozumí popisům událostí, pocitů a přání v osobních dopisech.

Zobrazit dostupné materiály

B2

Žák:

  • rozumí článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska;
  • rozumí textům současné prózy.

Zobrazit dostupné materiály

Charakteristika dovedností žáků podle jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) převzata z publikace: Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v cizích jazycích hodnotíme (dostupný z webových stránek Portálu jazyků).


Zanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.