Písemný projev

Řečová činnost: Písemný projev

Učební materiály podle jazykové úrovně:

A1

Žák:

  • umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené;
  • umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Zobrazit dostupné materiály

A2

Žák:

  • umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb;
  • umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

Zobrazit dostupné materiály

B1

Žák:

  • umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která jej osobně zajímají;
  • umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Zobrazit dostupné materiály

B2

Žák:

  • umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s jeho zájmy;
  • uím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor;
  • v dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.

Zobrazit dostupné materiály

Charakteristika dovedností žáků podle jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) převzata z publikace: Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v cizích jazycích hodnotíme (dostupný z webových stránek Portálu jazyků).


Zanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.