Zveřejněno: Sobota, 24. srpna. 2013

Název materiálu:

Stalinské výškové budovy

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení s porozuměním. Je navržen jako doplňkový materiál pro žáky, kteří se připravují ke složení maturitní zkoušky z ruského jazyka. Seznamuje je s reáliemi Moskvy – sedmi výškovými budovami, které jsou zbudovány ve stylu stalinského baroka.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Neděle, 14. října. 2012

Název materiálu:

Odkazy cara Petra Velikého

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B2

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro žáky pokročilé úrovně znalosti ruského jazyka. Je zaměřen na rozvoj čtení s porozumění a práci s autentickým textem.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )