Poslech

Řečová činnost: Poslech

Učební materiály podle jazykové úrovně:

A1

Žák:

  • rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se jeho osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Zobrazit dostupné materiály

A2

Žák:

  • rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se jej bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání);
  • dokáže pochopit smysl krátkých jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

Zobrazit dostupné materiály

B1

Žák:

  • rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd;
  • rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Zobrazit dostupné materiály

B2

Žák:

  • rozumí delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná;
  • rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat;
  • rozumí většině filmů ve spisovném jazyce.

Zobrazit dostupné materiály

Charakteristika dovedností žáků podle jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) převzata z publikace: Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v cizích jazycích hodnotíme (dostupný z webových stránek Portálu jazyků).

Procvičování výslovnosti (poslechová cvičení)

V této části naleznete ke stažení celou řadu říkanek, jazykolamů, básniček a jiných materiálů určených zejména k procvičování správné výslovnosti. K dispozici je vždy text a odpovídající nahrávka namluvená rodilou mluvčí. Materiály se hodí pro žáky všechn úrovní, záleží tedy jen na vás, kdy a jak je použijete.

Přejít na stránku s materiály

Teoretické materiály týkající se poslechu

1. Audiovizuální metoda

Zpracovaná přednáška Mgr. E. Vasilyevy, CSc. z Pedagogických dnů v březnu 2011 v Hradci Králové. Materiál byl připraven a prezentován společně se studentem 4. ročníku, Zdeňkem Čapkem. V materiálu je zpracována například problematika práce s virtuálními exkurzemi, naleznete v něm také možné způsoby práce s kreslenými filmy. Některé části je možné využít jako rozšířující materiály při práci s učebnicí ruského jazyka Радуга по-новому.


Zanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.