Zveřejněno: Pátek, 27. ledna. 2012

Název materiálu:

Azbuka – opakování, procvičování

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je zpracován jako aktivita pro interaktivní tabuli Smart Board. Je složen ze cvičení zaměřených na práci s azbukou, a to jak v tištěné, tak psané podobě.

Soubory:

Metodický list pro učitele (formát DOC, doplňkově formát PDF)

Příprava pro interaktivní tabuli (formát notebook, stáhne se z externího úložiště)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: , , )


Zveřejněno: Pondělí, 19. září. 2011

Název materiálu:

Telefonování a SMS zprávy

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na seznámení žáků se způsobem psaní SMS zpráv, žáci si osvojí pravidla mezinárodní transkripce azbuky.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOC), aktualizováno 30.12.2013

Metodický list pro učitele (formát DOC), aktualizováno 30.12.2013

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Neděle, 14. srpna. 2011

Název materiálu:

Azbuka – hry

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro práci s žáky v počáteční fázi výuky ruského jazyka. Lze jej použít na úplném počátku výuky jako prostředek pro seznámení žáků s azbukou, využitelný je také v pozdější fázi výuky jako aktivizační prvek.

Soubory:

Pracovní list pro žáky – písmena (formát DOCX)

Pracovní list pro žáky – slova (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOC), aktualizováno 30.12.2013

 

Pracovní list pro žáky – písmena (formát PDF)

Pracovní list pro žáky – slova (formát PDF)

Metodický list pro učitele (formát PDF), aktualizováno 30.12.2013

 

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

 

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Neděle, 14. srpna. 2011

Pošta

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro práci s žáky v počáteční fázi výuky ruského jazyka. Je zaměřen na nácvik psaní, žáci se seznámí se způsobem psaní poštovní adresy při odesílání zásilek do Ruské federace.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOC), aktualizováno 30.12.2013

Metodický list pro učitele (formát DOC), aktualizováno 30.12.2013

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Neděle, 14. srpna. 2011

Název materiálu:

Azbuka – procvičování 2

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro práci s žáky na počátku výuky ruského jazyka. Obsahuje několik cvičení zaměřených na práci s azbukou. Může také sloužit k výuce či opakování slovní zásoby.

Soubory:

03_Azbuka_metodika (metodický pokyn pro učitele, formát PDF)

03_Azbuka_Z (pracovní list pro žáky, formát PDF)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Neděle, 14. srpna. 2011

Název materiálu:

Azbuka – procvičování

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro práci s žáky na počátku výuky ruského jazyka. Obsahuje několik cvičení zaměřených na práci s azbukou. Může také sloužit k výuce či opakování slovní zásoby.

Soubory:

02_Azbuka_metodika (metodický pokyn pro učitele, formát PDF)

02_Azbuka_Z (pracovní list pro žáky, formát PDF)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Neděle, 14. srpna. 2011

Název materiálu:

Azbuka – písanka

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro práci s žáky na počátku výuky ruského jazyka. Obsahuje přehled malých a velkých písmen azbuky, na který navazuje několik listů s předepsanými písmeny, slabikami, spojeními a slovy, jejichž opisování slouží k nácviku správného psaní písmen azbuky.

Soubory:

 01_Azbuka_metodika (metodický pokyn pro učitele, formát PDF)

01_Azbuka_Z (pracovní list pro žáky, formát PDF) – vzhledem k objemu se jedná o odkaz pro stažení souboru z externího úložiště

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )