Zveřejněno: Pondělí, 10. června. 2013

Název materiálu:

Bydlení

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj produktivní řečové dovednosti ústního projevu. Vztahuje se k tématu bydlení. Cílem materiálu je rozvoj jazykové, řečové i komunikativní kompetence v ústním projevu. Materiál je zpracován tak, aby si žáci osvojili/zopakovali slovní zásobu vztahující se k danému tématu.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 25. února. 2013

Název materiálu:

Mobilní telefon – popis částí

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1/A2

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro výuku slovní zásoby týkající se mobilních telefonů. Základem materiálů jsou fotografie různých druhů mobilních telefonů. Kromě toho materiál rozvíjí ústní řeč jako produktivní řečovou činnost.

»» celý článek Mobilní telefon – popis částí

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: , )