Zveřejněno: Pátek, 13. září. 2013

Název materiálu:

Moskevské metro

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj dvou druhů řečové činnosti – čtení a ústního projevu. Žáci se seznámí s některými reáliemi, které se vztahují k historii moskevské podzemní dráhy. Materiál kromě jazykové, řečové a komunikativní kompetence rozvíjí materiál také kompetenci sociokulturní.

 

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pátek, 13. září. 2013

Název materiálu:

Školní uniforma

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj dvou druhů řečové činnosti – čtení a ústního projevu. Žáci se seznámí s některými reáliemi, které se vztahují k historii používání (nošení) školní uniformy v Rusku. Materiál kromě jazykové, řečové a komunikativní kompetence rozvíjí materiál také kompetenci sociokulturní.

 

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 09. září. 2013

Název materiálu:

Jak se vaří a pije čaj po rusku

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení. Seznamuje žáky se specifiky pití čaje jak v současné době, tak i v minulosti. V materiálu je zohledněna také reálie „баба на чайник“. Součástí materiálu je nezbytný tematický slovník.

 

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Středa, 28. srpna. 2013

Název materiálu:

Ikona Kazaňské Bohorodičky

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení s porozuměním. Je navržen jako doplňkový materiál pro žáky, kteří se připravují ke složení maturitní zkoušky z ruského jazyka. Seznamuje žáky s jednou ze zázračných a nejvíce uctívaných ruských ikon, ikonou Kazaňské Bohorodičky. Materiál je navržen tak, aby rozvíjel kromě čtení také psaní a ústní projev, zařazeny jsou také úkoly na samostatnou práci s internetovými zdroji.

Tematicky je materiál spojen s materiálem „Zázračná ikona„.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Sobota, 24. srpna. 2013

Název materiálu:

Zázračná ikona

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je vytvořen jako cvičení na práci s textem, který se hodí do oblasti reálií.

Tematicky je materiál spojen s materiálem „Ikona Kazaňské Bohorodičky„.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 10. června. 2013

Název materiálu:

Můj dům – to jsem já (Мой дом – это я)

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení s porozuměním. Tematicky se dotýká problematiky bydlení. Obsahuje adaptovaný text z ruského vydání populárně naučného časopisu Psychologie. Rozvíjena je jazyková, řečová i komunikativní kompetence, tváří se čtenářská i fonetická gramotnost.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

 

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Středa, 05. června. 2013

Název materiálu:

Partnerský diktát

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je vytvořen jako cvičení na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení a produktivní řečové dovednosti psaní. Na úrovni kompetencí dle RVP rozvíjí sociální kompetenci žáků, jejich schopnost spolupracovat. Zadání na rozvoj komunikativní kompetence v písemném projevu (napsat dopis) může být využito jako příprava k maturitní zkoušce.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pátek, 05. dubna. 2013

Název materiálu:

Samovar – historie samovaru

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál zpracovává zeměvědné reálie, konkrétně jde o samovar. Je zaměřen na formování sociokulturní kompetence. Materiál slouží také k rozvoji receptivní řečové dovednosti čtení a produktivní řečové dovednosti ústní projev. Obsahuje video vztahující se k dané problematice (reprodukce obrazů ruských umělců a fotografie), díky čemuž je možné pracovat s touto reálií v zeměvědném kontextu. Materiál je věnován otázce historie samovaru a je prvním ze série materiálů, které budou věnovány této reálii.

»» celý článek Samovar – historie samovaru

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: , )


Zveřejněno: Čtvrtek, 28. března. 2013

Název materiálu:

Pití čaje

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je vytvořen jako rozšiřující text a k němu navazující cvičení k tématu stravování. Materiál seznamuje žáky s jednou oblastí ruských reálií, konkrétně tradicí pití čaje.

»» celý článek Pití čaje

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Sobota, 02. března. 2013

Název materiálu:

Talismany olympiády v Soči 2014

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj čtení s porozuměním, procvičování práce s textem a doplňkové také na porozumění slyšenému textu. Je sestaven ze základního textu a několika cvičení, která jsou orientována na téma olympiáda v Soči.

»» celý článek Talismany olympiády v Soči 2014

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )