Zveřejněno: Sobota, 24. srpna. 2013

Název materiálu:

Sport

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj produktivní řečové dovednosti ústního projevu. Vztahuje se k tématu sport. Je složen z tematického slovníku a několika cvičení na rozvoj ústního projevu. Materiál lze využít při formování jazykové, řečové i komunikativní kompetence. Jeho hlavním úkolem je rozšiřování slovní zásoby.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Tématický slovník 1 (formát DOCX)

Tématický slovník 2 (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )