Led 18

Vítejte na stránkách projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství.

Naléhavými tématy v oblasti vzdělávání v EU jsou funkční gramotnost a rozvoj klíčových kompetencí žáků. Projektem reagujeme na potřebu aplikace nejnovějších trendů ve vzdělávání v jaz. oblasti a implementaci ŠVP:

  • rozvojem funkční čtenářské gramotnosti
  • zavedením vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence
  • zpracováním podpůrných a test. materiálů k rozvoji čten. dovedností pro učitele a nástrojů hodnocení pro inspektory ČŠI
  • zavedením metod zvyšující kvalitu výuky cizích jazyků.

Projekt je určen pro cílovou skupinu žáků ZŠ a víceletá gymnázia, pedagogických pracovníků těchto škol a inspektory ČŠI. Jedná se o nadregionální projekt s dopadem na celou ČR. Cílů dosáhneme tvorbou metodik, výuk. a test. materiálů a jejich zavedením ve výuce, vytvořením a standardizací nástrojů hodnocení a vytvořením internetové platformy. Doplňkovou aktivitou je vytvoření kurzů DVPP a kurzů DV pro inspektory ČŠI. Aktivity bude zajišťovat žadatel s partnery – ZŠ a víceletá gymnázia z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

zapsal(a): Vondrák Martin (štítky: )


Zanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.