Úno 20

(přihlášky naleznete na konci tohoto příspěvku)

Pedagogická Fakulta Univerzity Hradec Králové
Vás zve na

DEN JAZYKŮ
29. 3. 2012

8.30–9.30 zahájení Dne jazyků, rozdělení účastníků do skupin
9.30–12.30 soutěž jednotlivých družstev v rámci Dne jazyků
10.00–11.00 metodický seminář pro učitele – spojeno s konferencí ke Čtenářské gramotnosti
12.30–13.30 vyhodnocení úkolů, vyhlášení výsledků

GARANTI JEDNOTLIVÝCH JAZYKŮ:
| Čj – Václav Víška | Fj – Daniele Geffroy | Rj – Elena Anatolievna Vasilyeva |
| Aj – Pavla Machová | Nj – Jana Ondráková|

ZPŮSOB SOUTĚŽE:
Učitel přihlásí žáky:
na POVINNÝ český a anglický jazyk, dále na VOLITELNÝ jazyk: německý, francouzský, nebo ruský.
Žáci budou rozděleni do skupin dle úrovně v jednotlivých jazycích
(prosíme o uvedení úrovně v přihlášce).
Za každou školu lze přihlásit až 10 žáků.
Akce je určena pro žáky a učitele základních a středních škol České republiky, kromě pražských.

SEMINÁŘ PRO UČITELE:
Pro učitele základních a středních škol proběhne seminář pod vedením metodiček Knihovny města Hradec Králové s názvem:
Václav Čtvrtek – Kolotoč v Africe
jedná se o interaktivní besedu, práci s textem a téměř zážitkový výlet do Afriky.
Současně proběhne interaktivní beseda s dětským čtenářem na téma Regionální autoři dětské literatury.

VŠECHNY PŘIHLÁŠKY JSOU DOSTUPNÉ NA: littera.uhk.cz
(pouze v elektronické podobě – viz formuláře níže uvedené)

Termín přihlášení: do 20. 3. 2012

MÍSTO KONÁNÍ:
Objekt společné výuky, Hradecká 1227, Hradec Králové (mapa)
Na akci je zajištěno občerstvení.

Potřebujete se něco zeptat? ivana.hudcova@uhk.cz, 493 331 115
Akce je pořádána v rámci projektu „Littera“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250.zapsal(a): Vondrák Martin