Říj 05

Zapojte se do projektu „Lovci perel“, který připravila Knihovna města Hradce Králové ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a KDK SKIP 08 v rámci projektu Littera.

Jedná se o celoroční hru pro děti, kterou lze realizovat v městských, obecních i místních knihovnách.

Do projektu se je ještě stále možno zapojit.

Začátek hry:            kdykoliv od října 2012

Závěr hry:                31.5. 2013

Působnost:

Prioritně knihovny Královéhradeckého, Pardubického kraje a část kraje Vysočina. Možno se zapojit i z jiných regionů.

Jak se hraje?

Děti v průběhu roku čtou knížky označené samolepkou „perlorodka“. K takto označené knize dostanou hrací kartu. Po zodpovězení otázek na této kartě dostanou perlu. Nám se osvědčilo navlékat tyto perly na vlasce, které byly označeny cedulkou se jménem dítěte. Tyto vlasce jsme měly rozvěšené po knihovně. Jednak vypadaly krásně dekorativně a zároveň tím děti lákaly k dalšímu sbírání. Na konci roku nás samozřejmě čekají vyhodnocení nejlepších sběračů a všechny děti si odnesou svou šňůru ulovených perel. Během měsíce června proběhne vyhodnocení celého projektu a ocenění nejlepších sběračů perel.

Ke zdárnému průběhu hry od nás zdarma obdržíte:

 • propagační letáky
 • pravidla hry
 • soutěžní karty – otázky k cca 300 knihám (perlorodkám)
 • bodovací tabulky
 • samolepky na označení knih
 • diplomy pro vítěze
 • prezenční listiny pro účastníky
 • do začátku 300 ks perel

Co potřebujeme my od vás?

 • aktivní spolupráci  – dobře rozjet hru ve vaší knihovně, udržovat děti v nadšení
 • fotodokumentaci
 • vyplňovat prezenční listiny
 • hra bude probíhat od 1. října (lze začít i později) do 31. 5. 2013.
 • následně budeme potřebovat do 5. 6. 2013 zaslat veškeré prezenční listiny, fotodokumentaci, výsledky a krátkou zprávičku o průběhu hry ve vaší knihovně

Jak postupovat v případě zájmu o zapojení do této celoroční aktivity?

 • přečíst si podrobně informace
 • vyplnit přihlášku a zaslat ji v elektronické podobě na adresu: pozivilova@knihovnahk.cz
 • vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat též v písemné podobě na adresu:

Knihovna města Hradce Králové
Markéta Poživilová
Tomkova 177,
500 11, Hradec Králové

Na základě vyplněné přihlášky budou knihovnám rozeslány veškeré materiály, jak je uvedeno výše.

PO CELOU DOBU PROJEKTU BUDOU VEŠKERÉ MATERIÁLY PRUBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY A VYSTAVENY NA WEBU www.knihovnahk.cz v oddíle Knihovnám

Závěr hry:

Hra končí 31.5.2013.

K tomuto datu si mohou všichni účastníci odnést domů ulovené perly.

Do 5.6.2013 od vás budeme požadovat – prezenční listiny, odpovědní listiny, hrací karty účastníků a fotodokumentaci

Po odevzdání těchto materiálů od nás obdržíte diplomy pro vítězné sběrače perel a pozvání k celo-krajskému vyhodnocení.

 

Cíl: motivace k četbě, práce s textem, práce s informacemi, využití volného času, testování čtenářské gramotnosti, zábava pro děti

Se všemi dotazy se obracejte na koordinátorku projektu:

Bc. Markéta Poživilová, pozivilova@knihovnahk.cz, tel: 601 576 800


Přílohy:

Perly – plakát – .PDF, 124kB
Pravidla do knížek – .PDF, 89kB
Perly – přihláška – .DOC, 124kB

zapsal(a): Vondrák Martin