Zveřejněno: Čtvrtek, 05. prosince. 2013


Autorka obrázku: Terezka Konířová, 6 let
Četba s porozuměním – Poslech s porozuměním

Aktivita KA5 projektu LITTERA, který vznikl na Pedagogické fakultě UHK, se EJP zabývá vytvořením databanky autentických textů u kompetencí Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním u věkových kategorií 11-14 let a 15-19 let na úrovních A1, A2 a B1. Věkové kategorie a úrovně kompetencí byly vybrány z toho důvodu, že zahrnují žáky základních a středních škol v ČR a tudíž přímo souvisejí s pregraduální výchovou učitelů cizích jazyků, kterou se zabývají studijní programy PdF. Aby si žáci mohli sami testovat své dovednosti, zaměřil se projekt na čtení a poslech, jejichž vyhotovené testy mohou být vyhodnoceny automaticky počítačem a neznamenají tudíž další povinnosti a časové nároky na práci učitelů ve školách.

V rámci klíčové aktivity KA5 vznikl obsáhlý soubor textů a cvičení k testování cizojazyčných dovedností v oblasti Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním. Databanka textů byla zpracována pomocí LMS Moodle a je dostupná na webové adrese http://ika.uhk.cz/ . Procvičování dovedností čtení s porozuměním a poslech s porozuměním si klade za cíl napomoci rozvoji objektivního sebehodnocení žáků.

Tvůrci projektu se snažili o zařazení co největšího počtu autentických textů, proto zde nalezneme originální plakáty, vývěsky, inzeráty, návody aj. K textům jsou připojeny úkoly s automatickým vyhodnocením. Pokud žák splní všechny tři úkoly jednoho deskriptoru na 70 a více procent, může si zaznamenat, že kompetence požadované deskriptorem zvládl. Podaří-li se mu uspět ve všech částech věkové skupiny a výkonnosti A1 nebo A2 nebo B1, může si pomocí programu vygenerovat a vytisknout osvědčení, které tuto skutečnost potvrzuje.

Příloha:
METODICKÝ PRŮVODCE – Evropské jazykové portfolio – 2,1MB
METODICKÝ PRŮVODCE – Evropské jazykové portfolio – 3,5MB

Přístup na Evropské jazykové portfolio je na adrese http://ika.uhk.cz/.

zapsal Vondrák Martin