Zveřejněno: Středa, 11. září. 2013

Název materiálu:

Začátek školního roku – prvního září

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj dvou druhů řečové činnosti – čtení a ústního projevu. Žáci se seznámí s některými reáliemi, které se vztahují k slavnostnímu zahájení nového školního roku (торжественная линейка, первый звонок a jiné). Materiál kromě jazykové, řečové a komunikativní kompetence rozvíjí materiál také kompetenci sociokulturní.

 

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 10. června. 2013

Název materiálu:

Bydlení

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj produktivní řečové dovednosti ústního projevu. Vztahuje se k tématu bydlení. Cílem materiálu je rozvoj jazykové, řečové i komunikativní kompetence v ústním projevu. Materiál je zpracován tak, aby si žáci osvojili/zopakovali slovní zásobu vztahující se k danému tématu.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Středa, 05. června. 2013

Název materiálu:

Ivan Ivanyč samovar – práce s uměleckým textem

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj jazykové, řečové i komunikativní kompetence. Hlavním prvkem materiálu je text D. Charmse „Ivan Ivanyč Samovar“. Materiál je určen k rozvoji receptivní řečové dovednosti poslechu, jeho výrazným rysem je také zřetel k utváření fonetické gramotnosti žáků. Lze jej zařadit jako součást série materiálů, tematicky se vztahujících k samovaru. Je možné jej však také využít jako opakování tématu rodina a rodinní příslušníci.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

 

Záznam 1:

 

Záznam 2:

 

 

 

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Neděle, 26. května. 2013

Název materiálu:

Petrohrad

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti poslechu a také na seznámení s Petrohradem, druhým hlavním městem Ruské federace. Základem materiálů je krátký animované video ze série Мульти Россия, v němž se žáci seznámí s některými zajímavými fakty o tomto městě.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

 

Záznam:

 

 

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Čtvrtek, 28. března. 2013

Název materiálu:

Moskva

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Audiovizuální materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti poslechu a doplňkově také čtení s porozuměním. Základem je krátký videoklip na serveru YouTube, na který navazuje několik otázek. Materiál rozvíjí jazykovou a řečovou kompetenci žáků, je také zaměřen na rozvoj funkční gramotnosti a schopnosti vyhledávat na internetu potřebné informace.

»» celý článek Moskva

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Čtvrtek, 28. března. 2013

Název materiálu:

Rusko

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Audiovizuální materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti poslechu. Základem je krátký videoklip na serveru YouTube, na který navazuje několik otázek prověřujících porozumění žáků. Materiál obsahuje úkoly rozvíjející komunikativní kompetenci žáků v písemném i ústním projevu.

»» celý článek Rusko

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Čtvrtek, 28. března. 2013

Název materiálu:

Moje velká rodina

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je vytvořen jako rozšiřující text k tématu rodina (popřípadě povolání).

»» celý článek Moje velká rodina

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Sobota, 02. března. 2013

Název materiálu:

Bajkal

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti – čtení s porozuměním. Je sestaven ze základního textu a několika cvičení, která jsou orientována na téma Bajkal. Žáci se seznámí se základními informacemi o Bajkalu.

»» celý článek Bajkal

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 25. února. 2013

Název materiálu:

Mobilní telefon – popis částí

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1/A2

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro výuku slovní zásoby týkající se mobilních telefonů. Základem materiálů jsou fotografie různých druhů mobilních telefonů. Kromě toho materiál rozvíjí ústní řeč jako produktivní řečovou činnost.

»» celý článek Mobilní telefon – popis částí

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: , )


Zveřejněno: Úterý, 12. února. 2013

Název materiálu:

Mobilní telefon

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení s porozuměním. Obsahuje text v rozsahu cca 350 slov, který se týká mobilních telefonů. Motivační funkci plní předtextová cvičení, porozumění přečtenému textu pak zjišťují potextová cvičení. Rozvíjena je zejména jazyková kompetence, částečně však dochází také k rozvoji řečové a komunikativní kompetence.

»» celý článek Mobilní telefon

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )