Zveřejněno: Čtvrtek, 28. března. 2013

Název materiálu:

Korespondence

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál slouží k rozvoji jazykové, řečové i komunikativní kompetence v psaném projevu žáků. Základ materiálu tvoří prezentace obsahující přehled používaných ustálených obratů pro vyjádření různých intencí v osobní korespondenci. K ní je připojen pracovní list pro žáky se zadáními a úkoly pro práci s prezentací.

»» celý článek Korespondence

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Čtvrtek, 14. února. 2013

Název materiálu:

Oficiální dopis

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál obsahuje základní informace a pravidla pro psaní soukromého oficiálního dopisu. Jeho součástí jsou také ukázky psaní některých částí dopisu. Materiál slouží k seznámení žáků s tímto žánrem písemného projevu. Je rozvíjena řečová a komunikativní kompetence v písemném projevu.

»» celý článek Oficiální dopis

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Sobota, 19. ledna. 2013

Název materiálu:

Email

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj komunikativní kompetence v písemném projevu. Žáci se seznámí s emailovou schránkou na serveru www.yandex.ru. Struktura zadání odpovídá požadavkům na maturitní písemnou práci z ruského jazyka.

»» celý článek Email

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 31. prosince. 2012

Název materiálu:

Osobní dopis

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál obsahuje základní informace a pravidla pro psaní osobního dopisu. Jeho součástí jsou také ukázky psaní některých částí dopisu – oslovení, úvod a rozloučení a přehled ustálených frází a klišé, které je možné při psaní osobního dopisu použít. Materiál slouží k seznámení žáků s tímto žánrem písemného projevu. Je rozvíjena komunikativní řečová a komunikativní kompetence v písemném projevu.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát PDF)

Metodický list pro učitele (formát PDF)

 

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pátek, 27. ledna. 2012

Název materiálu:

Azbuka -osmisměrka (ruská kuchyně)

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál lze využít při vyučovací hodině s tématem Ruská kuchyně. Slouží jako aktivizační úkol, případně může být použit jako opakování názvů ruských jídel či jako vstup k výuce názvů nádobí.

Soubory:

09_Kuchyne_osmismerka_metodika_zak (formát DOC, metodický list pro učitele, pracovní list pro žáka)

09_Kuchyne_osmismerka_metodika_zak (formát PDF, metodický list pro učitele, pracovní list pro žáka)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pátek, 27. ledna. 2012

Název materiálu:

Azbuka – opakování, procvičování

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je zpracován jako aktivita pro interaktivní tabuli Smart Board. Je složen ze cvičení zaměřených na práci s azbukou, a to jak v tištěné, tak psané podobě.

Soubory:

Metodický list pro učitele (formát DOC, doplňkově formát PDF)

Příprava pro interaktivní tabuli (formát notebook, stáhne se z externího úložiště)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: , , )


Zveřejněno: Pondělí, 19. září. 2011

Název materiálu:

Nakupování – obchodní centrum nebo tržnice

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj komunikativní kompetence v písemném projevu. Je sestaven z několika cvičení, která jsou orientována na problematiku nakupování. Žáci se seznámí s významem a úlohou tržnic v Rusku.

»» celý článek Nakupování – obchodní centrum nebo tržnice?

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 19. září. 2011

Název materiálu:

Cestujeme do Ruska

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A2

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na procvičování psaní jako řečové dovednosti. Skládá se z autentických materiálů – formulářů, které je nutné vyplnit před cestou a bezprostředně po příjezdu do RF. V materiálu se žáci seznámí s reálnými formuláři, procvičí si tištěnou formu azbuky – psaní hůlkovým písmem.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX), aktualizováno 30.12.2012

Metodický list pro učitele (formát DOCX), aktualizováno 30.12.2013

 

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 19. září. 2011

Název materiálu:

Telefonování a SMS zprávy

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na seznámení žáků se způsobem psaní SMS zpráv, žáci si osvojí pravidla mezinárodní transkripce azbuky.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOC), aktualizováno 30.12.2013

Metodický list pro učitele (formát DOC), aktualizováno 30.12.2013

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Neděle, 14. srpna. 2011

Název materiálu:

Azbuka – hry

Zařazení materiálu podle SERRJ:

A1

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro práci s žáky v počáteční fázi výuky ruského jazyka. Lze jej použít na úplném počátku výuky jako prostředek pro seznámení žáků s azbukou, využitelný je také v pozdější fázi výuky jako aktivizační prvek.

Soubory:

Pracovní list pro žáky – písmena (formát DOCX)

Pracovní list pro žáky – slova (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOC), aktualizováno 30.12.2013

 

Pracovní list pro žáky – písmena (formát PDF)

Pracovní list pro žáky – slova (formát PDF)

Metodický list pro učitele (formát PDF), aktualizováno 30.12.2013

 

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

 

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )