Zveřejněno: Středa, 18. září. 2013

Název materiálu:

Máša a medvěd – Máša vypráví pohádky

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je vytvořen jako soubor cvičení k videomateriálu «Маша и медведь» а může být použit k tématům – ruské a české pohádky, volný čas, koníčky, přátelé, na návštěvě. V tomto materiálu jsou postupně procvičovány všechny řečové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení) i jazykové prostředky (slovní zásoba, výslovnost, gramatika). Pomocí materiálu je procvičován také pravopis. Žáci si vyzkouší práci se slovníkem.

 

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Video:

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pátek, 13. září. 2013

Název materiálu:

Moskevské metro

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj dvou druhů řečové činnosti – čtení a ústního projevu. Žáci se seznámí s některými reáliemi, které se vztahují k historii moskevské podzemní dráhy. Materiál kromě jazykové, řečové a komunikativní kompetence rozvíjí materiál také kompetenci sociokulturní.

 

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pátek, 13. září. 2013

Název materiálu:

Školní uniforma

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj dvou druhů řečové činnosti – čtení a ústního projevu. Žáci se seznámí s některými reáliemi, které se vztahují k historii používání (nošení) školní uniformy v Rusku. Materiál kromě jazykové, řečové a komunikativní kompetence rozvíjí materiál také kompetenci sociokulturní.

 

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 09. září. 2013

Název materiálu:

Jak se vaří a pije čaj po rusku

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je určen pro rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení. Seznamuje žáky se specifiky pití čaje jak v současné době, tak i v minulosti. V materiálu je zohledněna také reálie „баба на чайник“. Součástí materiálu je nezbytný tematický slovník.

 

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Středa, 28. srpna. 2013

Název materiálu:

Ikona Kazaňské Bohorodičky

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení s porozuměním. Je navržen jako doplňkový materiál pro žáky, kteří se připravují ke složení maturitní zkoušky z ruského jazyka. Seznamuje žáky s jednou ze zázračných a nejvíce uctívaných ruských ikon, ikonou Kazaňské Bohorodičky. Materiál je navržen tak, aby rozvíjel kromě čtení také psaní a ústní projev, zařazeny jsou také úkoly na samostatnou práci s internetovými zdroji.

Tematicky je materiál spojen s materiálem „Zázračná ikona„.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Sobota, 24. srpna. 2013

Název materiálu:

Sport

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj produktivní řečové dovednosti ústního projevu. Vztahuje se k tématu sport. Je složen z tematického slovníku a několika cvičení na rozvoj ústního projevu. Materiál lze využít při formování jazykové, řečové i komunikativní kompetence. Jeho hlavním úkolem je rozšiřování slovní zásoby.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Tématický slovník 1 (formát DOCX)

Tématický slovník 2 (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Sobota, 24. srpna. 2013

Název materiálu:

Zázračná ikona

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je vytvořen jako cvičení na práci s textem, který se hodí do oblasti reálií.

Tematicky je materiál spojen s materiálem „Ikona Kazaňské Bohorodičky„.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 10. června. 2013

Název materiálu:

Můj dům – to jsem já (Мой дом – это я)

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení s porozuměním. Tematicky se dotýká problematiky bydlení. Obsahuje adaptovaný text z ruského vydání populárně naučného časopisu Psychologie. Rozvíjena je jazyková, řečová i komunikativní kompetence, tváří se čtenářská i fonetická gramotnost.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

 

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Pondělí, 10. června. 2013

Název materiálu:

Seznámení v kavárně

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je zaměřen na rozvoj poslechu a živé hovorové dialogické řeči. Je formována jazyková, řečová i komunikativní kompetence – ta jak v oblasti poslechu, tak i ústního projevu. Materiál pracuje s modulem o délce jedna minuta (scéna z filmu „Настоящая любовь“ z roku 2012). Materiál spadá k tématu seznámení, v závěrečné části se dotýká problematiky seznamování se na internetu.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

 

Záznam (34:55 – 35:55):

 

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )


Zveřejněno: Středa, 05. června. 2013

Název materiálu:

Partnerský diktát

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál je vytvořen jako cvičení na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení a produktivní řečové dovednosti psaní. Na úrovni kompetencí dle RVP rozvíjí sociální kompetenci žáků, jejich schopnost spolupracovat. Zadání na rozvoj komunikativní kompetence v písemném projevu (napsat dopis) může být využito jako příprava k maturitní zkoušce.

Soubory:

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Nezapomeňte tento materiál ohodnotit

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: )