Říj 27

Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta

Univerzity Hradec Králové

ve spolupráci

s Českou pedagogickou společností

a Katedrou pedagogiky a psychologie PdF UHK

pořádá vědeckou konferenci

  „Gramotnost ve škole“

Cílem konference spolupořádané PdF UHK a ČPdS je pokusit se zodpovědět na aktuální otáz­ky, které jsou v současné české škole prioritní.

V rámci české školy jsou řešeny aktivity související s gramotností, důraz je kladen na funkční gra­motnost a její přesahy. Hlavním cílem konference bude získat potřebné závěry k neustále se opa­kujícím a prohlubujícím se problémům v rámci zvyšování čtenářských dovedností u žáků čes­kých škol.

V dalších tématech konference budou akcentována didaktická témata: standardy základního vzdě­lávání, etické problémy ve škole a mnohá další.

Pro učitele ze základních škol bude připraven tvůrčí workshop s tématikou jazykového vy­u­čo­vá­ní. Konference bude navazovat na předchozí odborná setkání pořádaná PdF UHK a ČPDS.

Workshop a sekce č. 1 – Čtenářská gramotnost je pořádána v rámci projektu Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému po­čá­tečního školství, který je spolufinancován Evropským strukturálním fondem a státním rozpočtem Čes­ké republiky (číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0250).

 Záštitu nad konferencí převzali:

–          doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

–          MUDr. Zdeněk Fink, primátor Statutárního města Hradec Králové

Gramotnost_ve_skole_pozvanka

Program_konference

ubytovani_stravovani

Návratka

Informace k platbě konferenčního poplatku

Šablona pro psaní příspěvků

zapsal(a): Víška Václav


Zanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.