Pro 18

Kosmogonické mýty
(literární interpretace)

Žánr mýtu

  • Mýty, též báje vyprávějí příběhy o vzniku světa, bozích, slavných hrdinech a významných událostech.
  • Mýty se předávaly  ústně z  jedné generace do druhé, proto neexistují v jediné podobě,  ale  zůstávají nám zachovány  v řadě  příběhů zaznamenaných  různými autory.
  • Mýty uchovávaly v příbězích lidské zkušenosti, které v daném společenství sloužily jako vzory etického chování a jednání jednotlivců.
  • Soubor mýtů tvoří mytologii  daného společenství.
  • Mýty rozlišujeme podle původu jejich výskytu, např. mýty egyptské,  hebrejské, řecké, keltské, germánské, slovanské,  vikingské, indiánské, perské apod., nebo členíme mýty podle tématu – např. mýty hrdinské, kosmogonické (o stvoření světa) a mýty o bozích.


Metodický přístup k mýtu

  • Každá kultura hovoří o počátku světa trochu jinak.
  • Popis stvoření se vyskytuje v mýtech téměř všech národů, nejčastěji jako stvoření z prapůvodního chaosu.
  • Egyptě pokládali za stvořitele boha slunce Re, ve  Slovinsku ho označovali jako  Boha, ve Skandinávii to byl Odin apod. Tyto  mýty se  snažily nalézt odpověď na otázku, proč a z čeho jsme byli stvořeni.

Ke stažení:

Metodický list – Kosmogonické mýty, Kosmogonické mýty – příloha

Metodický list – Kosmogonické mýty, Kosmogonické mýty – příloha

zapsal(a): Vondrák Martin