Zveřejněno: Pátek, 05. dubna. 2013

Název materiálu:

Samovar – historie samovaru

Zařazení materiálu podle SERRJ:

B1

Anotace materiálu:

Materiál zpracovává zeměvědné reálie, konkrétně jde o samovar. Je zaměřen na formování sociokulturní kompetence. Materiál slouží také k rozvoji receptivní řečové dovednosti čtení a produktivní řečové dovednosti ústní projev. Obsahuje video vztahující se k dané problematice (reprodukce obrazů ruských umělců a fotografie), díky čemuž je možné pracovat s touto reálií v zeměvědném kontextu. Materiál je věnován otázce historie samovaru a je prvním ze série materiálů, které budou věnovány této reálii.

»» celý článek Samovar – historie samovaru

zapsal Vasilyeva Elena (štítky: , )