Zveřejněno: Středa, 25. září. 2013

V rámci akce Den jazyků konané dne 27. 3. 2013 pořádala KČJL ve spolupráci se studenty českého jazyka a literatury soutěž nazvanou Planeta Sophia. Účastníci akce (žáci ZŠ a studenti SŠ) měli za úkol plnit úlohy zadané na pěti stanovištích (Bohemis, Bohemisius, Litera, Literatue, Litterula) ve třech kategoriích obtížnosti. K dispozici měli mapku a návodný příběh ve čtyřech variantách, s jehož pomocí prošli jednotlivá stanoviště. Do světa češtiny tak nahlédli zábavnou formou.

V přiložených souborech jsou uloženy pracovní listy s úkoly a řešeními. Kategorie I je určena pro žáky 6. – 8. tříd, kategorie II pro žáky 9. tříd a studenty prvních ročníků středních škol a poslední kategorie III pro studenty 2., 3. a 4. ročníků středních škol. Pro úplnost jsou vloženy všechny 4 varianty příběhů o planetě nazvané Sophia.

Vyberte si příběh a vydejte se s námi plnit jednotlivé úkoly 🙂
Příběh Planeta Sophia –> varianta AVarianta BVarianta CVarianta D

Pracovní listy – pro studenty
Stanoviště Kategorie I Kategorie II Kategorie III
Litterula PDF DOCX PDF DOCX PDF DOCX
Bohemisius PDF DOCX PDF DOCX PDF DOCX
Litera PDF DOCX PDF DOCX PDF DOCX
Bohemis PDF DOCX PDF DOCX PDF DOCX
Literatue PDF DOCX PDF DOCX PDF DOCX

 

Pracovní listy – řešení
Stanoviště Kategorie I Kategorie II Kategorie III
Litterula PDF DOCX PDF DOCX PDF DOCX
Bohemisius PDF DOCX PDF DOCX PDF DOCX
Litera PDF DOCX PDF DOCX PDF DOCX
Bohemis PDF DOCX PDF DOCX PDF DOCX
Literatue PDF DOCX PDF DOCX PDF DOCX

Stáhnout vše v jednom balíku (ZIP, 15,9MB)

zapsal Vondrák Martin


Zveřejněno: Pondělí, 14. května. 2012

Zveřejnění materiálů prezentovaných na soutěži v rámci Dne jazyků pořadaném dne 29.3.2012 Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Čeština:

zapsal Vondrák Martin